Ifront Karriere inkluderer mennesker i arbeidslivet 

Alle som kan og ønsker skal få muligheten til å jobbe.

Vår oppgave

Vår oppgave

Det er vårt ansvar å være gode på vegne av de vi hjelper ut i arbeid, arbeidsgivere og fellesskapet. Det er ganske enkelt fordi vi er en del av et privat/offentlig samarbeid som skal sikre bedre løsninger for alle.

Vi har spesialisert oss for å gi effektive og kvalitetsorienterte tjenester som får flere i arbeid. Det betyr at vi er med på å redusere kostnadene for fellesskapet og øke inntektene gjennom at flere kommer i arbeid – et oppdrag som samles under begrepet inkluderende arbeidsliv.

– Administrerende direktør, Ingolv Hageberg

Vår blogg

Vår blogg