Jobbmesse – «En arena for nettverk»

Av Halvard Furnes

Da har vi gjennomført nok en vellykket jobbmesse, utrolig gøy å legge forholdende til rette både for jobbsøker og arbeidsgiver – noe som førte til litt egenrefleksjon;

«Hva er det som gjør at jobbmessene våre blir en suksess?»

Jeg tror svaret ligger i «nettverk». Nettverk er en nøkkel til suksess, og i en tid der samtalen går rundt «Al» (fra engelsk: artificial intelligence), så er det kanskje ekstra viktig å løfte fram den urmenneskelige kraften som ligger i de menneskelige relasjonene. 

Hvis jeg gir deg muligheten, blir du?

Arbeidsgiver stiller seg flere spørsmål i en rekrutteringsprosess; Blir du? Kommer du? Leverer du? Vil du? Din oppgave som jobbsøker er å trygge arbeidsgiver og gi hen svar på spørsmålene – hvordan skaper du denne tryggheten? 

Har du tenkt over hvor du henter din trygghet fra? Jeg tipper svaret ligger i nærheten av ditt eget nettverk, de du har rundt deg. Jeg tror også det ligger latent i alle oss mennesker – vi søker trygghet for våre valg med å se på, og ta imot råd fra de rundt oss, nettverket vårt. 

Slik er det for arbeidsgiver også, derfor skal du tenke nettverk i jobbsøkerprosessen. Jeg opplever at mange har mye å gå på når det gjelder å jobbe i eget nettverk og utvide sitt nettverk.

«Jeg kjenner ingen…»

Det kan godt være du ikke har det store nettverket per nå, men kanskje du kjenner noen som kjenner noen? Eller hva med å ta kontakt med noen du ikke kjenner, men som er i selskapet/bransjen du ønsker jobb innenfor – spør om muligheter for en prat/kaffe. Det skal ikke mer til for å utvide nettverket og få noen navn du kan henvise til i en jobbsøknad eller om du er heldig få noen anbefalinger – de fleste mennesker liker å snakke om seg selv og hva de driver med, så hva med å spørre? – «Hva jobber du med?», «Hva mener du skal til for å få jobb i din bransje?», «Hva ville du gjort om …?», «Hvordan ville du løst …?» (…)

Det er utrolig gøy å oppleve at nettopp jobbmessen er en nyttig arena for nettverk. Her får arbeidsgivere og jobbsøkere mulighet til å utvide sitt eget nettverk, skape trygghet, få svar på spørsmål og gi svar på spørsmål. Vi skal ikke glemme alle de som går utenfor sin egen komfortsone, i form av å snakke med noen de ikke kjenner – det førte kanskje ikke til jobb denne gangen, men kanskje det førte til en utvikling som fører til jobb ved neste anlegning?

«When you are young, work to learn, not to earn» – Robert Kiyosaki

Det er selvfølgelig mange flere elementer som blir vektlagt i en rekrutteringsprosess og som skal til for å lage en god jobbmesse, men jeg vil igjen løfte fram hvor utrolig gøy det er å oppleve jobbmessen som en nyttig arena for nettverksbygging. 

Ta en kaffekopp med noen du ikke har snakket med på lenge, det burde vi gjøre mye oftere!

Facebook
Twitter
LinkedIn