Vellykket bedriftsuke på Hamar

Av Frode Moen

I begynnelsen av juni inviterte vi fem bedrifter fra kommunal sektor (helse og omsorg), bemanningsbransjen, transportbransjen og en ledende aktør innen datainnsamling til våre lokaler på Hamar. Ifront Karriere jobber aktivt for å være et bindeledd mellom jobbsøkere og arbeidsgivere og vi liker å være i front for å skaffe våre deltakere gode jobbmuligheter.

Hensikten var å presentere våre deltakere for flere bransjer og bidra til å øke kunnskapen om konkrete yrkes- og karrieremuligheter hos de forskjellige bedriftene, og samtidig være et bindeledd mellom jobbsøkere og arbeidsgivere.

Det var solid oppmøte fra våre deltakere på alle bedriftene sine innlegg, og verdien i å kunne presentere forskjellige bedrifter ovenfor våre deltagere er stor.

Mange yrker krever enten fagbrev eller kompetansebevis for fast ansettelse. Her er mulighetene mange, men ikke alltid så lette å navigere i. Mange lurer på hvor mange års praksis en trenger, hvilke fag som må være bestått fra ulike utdanninger, hva som er forskjellen på kompetansebevis og fagbrev, og ikke minst, hvor mye praksis og erfaring trenger en for å bli tatt i betraktning for ansettelse. Mange av våre deltakere så stor verdi i å ha representanter fra forskjellige bransjer på besøk som kunne svare helt konkret på denne type spørsmål og andre ting en jobbsøker ofte lurer på.

Bedriftsuken ble helt klart en stor suksess. Dette understøttes av tilbakemeldinger fra både bedrifter og deltakere. Bedriftene uttrykker å sette stor pris på samarbeidet med oss, og enkelte av våre jobbsøkere ble ansatt hos noen av bedriftene allerede uken etter.

Det er stadig flere bedrifter som ønsker å samarbeide med oss. Er du nysgjerrig på hva du kan få ut av et slikt samarbeid? Ta kontakt for å avtale et uforpliktende møte.