Kontaktpersoner

Vår ledelse, administrasjon og markedskoordinatorer

Vår administrasjon er lokalisert på Bryn i Oslo, og våre markedskoordinatorer befinner seg over hele Norge. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Ledelsen og administrasjonen

Ledelsen og administrasjonen

Ingolv Hageberg

Ingolv Hageberg

Administrerende direktør

Anne Stavelie

Anne C. Stavelie

HR leder

Lisa Kollerud

Lisa Kollerud

Finansdirektør

Thomas Spidsberg Rye

Thomas Spidsberg Rye

Operativ leder

Hanne C Holm

Hanne C. Holm

Leder for gruppebaserte tiltak

Kristina Gunnarfelt Woll

Kristina Gunnarfeldt Woll

Leder for oppfølgingstiltakene

Lisa Havness

Lisa Havness

Leder for avklaringstiltakene

Gunlaug Enger Eldevik

Gunlaug Enger Eldevik

Leder for fag og utvikling

Våre markedskoordinatorer

Våre markedskoordinatorer

Knut Hunstadbråten

Knut Hunstadbråten

Markedskoordinator Øvre-Eiker

Linda Juel

Linda Juel

Markedskoordinator Drammen

Liv Tone Gulseth

Liv Tone Gulseth

Markedskoordinator Drammen

Svanhild Osteig Fosen

Svanhild Osteig Fosen

Markedskoordinator Bergen

Halvard Furnes

Halvard Furnes

Markedskoordinator Innlandet

Frode Moen

Frode Moen

Markedskoordinator Innlandet

Elisabeth Melleby Dahl

Elisabeth Melleby Dahl

Markedskoordinator Oslo

Trond Edvin Gudmundsen

Trond Edvin Gudmundsen

Markedskoordinator Harstad

Jeanette Stenmark

Jeanette Stenmark

Markedskoordinator Bærum

Maria Bruseland

Maria Bruseland

Markedskoordinator Telemark

Nicolay Nordbø

Nicolay E. Nordbø

Markedskoordinator Oslo

Bjørn Morten Helland

Bjørn Morten Helland

Markedskoordinator Trøndelag

Portrett

Hege Wårheim

Markedskoordinator Vestfold Nord