Våre tiltak retter seg mot ordinært arbeidsliv

Vår rolle er å forstå behovet til jobbsøkeren og arbeidsgiveren. 

Thomas Spidsberg Rye
Daglig leder, Thomas Spidsberg Rye

Samarbeid om mangfold og inkludering

Vårt fag- og utviklingsmiljø skal være i front. Derfor rekrutterer vi med mangfold og gjennom vårt interne Akademi samler og foredler vi løpende vår erfaring og ny kunnskap. Samtidig ønsker vi alltid å gå lenger enn til oss selv.

Vi inviterer derfor til faglige og praktiske samarbeid som kan bidra til at vi gjør vår oppgave best mulig. Vi inviterer dere som ser at vi kan ha gjensidig nytte og glede av et partnerskap. Dere kan være innenfor NAV og blant arbeidsgivere, men også akademia, lokale og sentrale myndigheter, sosiale entreprenører eller andre lokale aktører som ser muligheter sammen med oss.

Gunlaug Elder Eldevik
Leder for fag og utvikling, Gunlaug Enger Eldevik

Faglig forankret praksis

All vår faglige utvikling bygger på en klar ambisjon om å utgjøre en stor og positiv forskjell for den enkelte

Vi har ambisjoner på vegne av alle individene vi møter, vi vil støtte dem i å nå sine mål og lykkes med det de ønsker seg. Disse ambisjonene deler vi med alle som jobber for et inkluderende arbeidsliv. Vi deler ambisjonene om et land hvor arbeidsledigheten synker, og der vi kontinuerlig blir bedre på inkludering av utsatte grupper.

Vår faglige satsing er derfor styrt av hvordan vi kan gi vårt bidrag hver eneste dag.