vår virksomhet er kursing, opplæring og inkludering

Gjennom tredve år har vi bygget opp vår kunnskap.

Om Ifront Karriere

Ifront Karriere, opprinnelig etablert som Norsk Videreutdanning i 1989, har en rik historie som speiler vår vekst og utvikling i bransjen. Gjennom årene har vi kontinuerlig utviklet og forsterket vår posisjon som en ledende aktør i bransjen. I 2004 ble vi en del av NAKK-gruppen, som inkluderte anerkjente selskaper som Karrierehuset og Karrieresystemer.

Et viktig kapittel i vår historie ble skrevet i 2014, da vi ble en del av Sonans Gruppen etter ti vellykkede år som Nordic Academy. Denne fusjonen markerte en ny fase for selskapet, og vi tok navnet Sonans Karriere. Vår utvikling fortsatte, og i 2018 forente vi krefter gjennom en fusjon med Euroskolen.

I 2020 ble vi kjøpt opp av det som i dag er våre eiere, Adolfsen Gruppen. I 2021 lanserte vi stolt vårt nåværende navn – Ifront Karriere. Samme år ble Ifront Kompetanse etableret som et konsern, og oppkjøpet av Hero Kompetanse ble gjennomført. Nå består Ifront Kompetanse av Hero Kompetanse og Ifront Karriere, to selvstendige selskaper som har kompletterende tjenestetilbud og en styrket evne til å møte markedets stadig skiftende behov.

Vår historie ligger i å bistå jobbsøkere, arbeidsgivere, næringslivet og NAV gjennom et tett og godt samarbeid. De siste årene har vi ytterligere styrket vår strategisk satsning på kompetanse, og har bygget opp et tungt fagmiljø innen karriereveiledning, arbeidsinkludering og kompetanseheving.

Navnet Ifront reflekterer høye ambisjoner. Vårt arbeid er av stor betydning for enkeltmennesker og for samfunnet. Selskapsnavnet forplikter oss til et høyt faglig nivå på våre tjenester. Det innebærer et kontinuerlig fokus på kvalitet og utvikling.

Vi har et robust fagmiljø, med dyktige ledere, markedsspesialister, fagutviklere og karriereveiledere som leverer tjenester i tett samarbeid med arbeidsmarkedet. I dag, med over 300 ansatte og lokalkontorer spredt over hele landet, står Ifront Kompetanse sterkere enn noen gang. Vårt hovedkontor er lokalisert på Lysaker.

Vår visjon

Et samfunn uten utenforskap.

Vår misjon

Vår misjon er å bidra til et samfunn der mangfold er en kilde til utvikling og forbedring. Vi jobber for å fremme inkludering gjennom kompetanseheving og veiledning, for enkeltpersoner og arbeidsgivere.

Engasjert

Innovativ

Ansvarlig

Vi bryr oss om mennesker og er alltid interessert i hva folk bringer med seg av erfaringer, kompetanse og motivasjon. Slik lærer vi mest mulig om hverandre, arbeidslivet og våre aktuelle fagfelt.

Vi utgjør et mangfold av ulike erfaringer, utdanning, kultur og personlige egenskaper – og bruker de ulike perspektivene til å utfordre det etablerte og tenke nytt. Det er slik vi skaper innovative løsninger på vegne av de vi samarbeider med.

Vi er forutsigbare, profesjonelle og utfører våre oppdrag på ansvarlig vis. Vi må bevare tilliten fra kunder, samarbeidspartnere og deltakere hver eneste dag. Ansvarlighet er ikke bare en verdi for oss, det er kjernen i hvordan vi skaper varige forbindelser.