Velkommen til oss

Ifront Karriere handler om inkluderende arbeidsliv

Vårt navn forplikter oss til å være i front i Norge på vårt fagfelt og for fremtidens arbeidsliv.

vårt bidrag til bærekraftsregnskapet

Vi har et ansvar for å være gode på vegne av hver enkelt deltaker og arbeidsgiver, men også for fellesskapet. Det er ganske enkelt fordi vi er en del av et privat/offentlig samarbeid som skal sikre bedre løsninger for alle.

Vi er eksperter på vårt felt og vårt bidrag er effektive og kvalitetsorienterte tjenester som får flere i arbeid. Det betyr at vi er med på å redusere kostnadene for fellesskapet og øke inntektene gjennom at flere kommer i arbeid – et oppdrag som samles under begrepet inkluderende arbeidsliv.

Vårt oppdrag gir oss oppgaven å hjelpe mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

Vår oppdragsgiver er NAV. Vi er en del av et partnerskap der vi samarbeider om å nå målene til den enkelte deltaker. Vi har et partnerskap med vår oppdragsgiver, og vår kompetanse supplerer og støtter opp under deres.

Vårt fagområde er knyttet til å løse den enkeltes utfordring. Vår individuelle, samlede og metodiske kompetanse tilfører verdier NAV etterspør. Vi er en tiltaksarrangør og vi gjør en jobb vi er stolte av, glad i og som utfordrer oss hver eneste dag.

– Administrerende direktør, Ingolv Hageberg

våre satsingsområder for kompetanse og utvikling

ARBEIDSTILKNYTNING

Vi hjelper mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. NAV har en rekke tiltak for å hjelpe mennesker med varig arbeidstilknytning. iFront Karriere leverer noen utvalgte tiltak for NAV, hvor fellesnevneren er at vi jobber mot et ordinært arbeidsmarked.

ARBEIDSLIVSKUNNSKAP

Som en leverandør til NAV er det helt nødvendig at vi besitter fersk kunnskap om arbeidsmarkedet lokalt og nasjonalt. Steg to er å dele kunnskapen slik at enda flere øker sin inkluderingskompetanse. Det gjør vi blant annet direkte i dialog, gjennom sosiale medier og via vår egen blogg.

KARRIEREVEILEDNING

Alle våre tiltak har elementer av karriereveiledning for å sikre den enkelte verdifull karrierekompetanse. Det er vårt mål at de som gjennomfører våre tiltak skal ha økt kompetanse til å håndtere omstillingsprosesser også senere i livet.

NÆRINGSLIVSKONTAKT

Vi etablerer partnerskap med mange bedrifter, og bistår med alt fra rekrutteringsprosessen til tilrettelegging av arbeidet. Vår bistand er risikoreduserende og lærerik i følge våre partnere.

ARBEIDSTILKNYTNING

Vi hjelper mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. NAV har en rekke tiltak for å hjelpe mennesker med varig arbeidstilknytning. iFront Karriere leverer noen utvalgte tiltak for NAV, hvor fellesnevneren er at vi jobber mot et ordinært arbeidsmarked.

ARBEIDSLIVSKUNNSKAP

Som en leverandør til NAV er det helt nødvendig at vi besitter fersk kunnskap om arbeidsmarkedet lokalt og nasjonalt. Steg to er å dele kunnskapen slik at enda flere øker sin inkluderingskompetanse. Det gjør vi blant annet direkte i dialog, gjennom sosiale medier og via vår egen blogg.

KARRIEREVEILEDNING

Alle våre tiltak har elementer av karriereveiledning for å sikre den enkelte verdifull karrierekompetanse. Det er vårt mål at de som gjennomfører våre tiltak skal ha økt kompetanse til å håndtere omstillingsprosesser også senere i livet.

NÆRINGSLIVSKONTAKT

Vi etablerer partnerskap med mange bedrifter, og bistår med alt fra rekrutteringsprosessen til tilrettelegging av arbeidet. Vår bistand er risikoreduserende og lærerik i følge våre partnere.

Ifront Karrieres faglige blogg

Vårt mål er å være et av landets fremste faglige miljøer for arbeidsinkludering. Vi vet at læring skjer i samspill mellom teori og praksis. Derfor øker vi vår kunnskap gjennom å hente innsikt og inspirasjon fra akademia, NAV og arbeidsgivere. Deretter er oppgaven å integrere ny kunnskap i vår praksis. Vi deler med glede vår egen kompetanse og håper våre faglige artikler inspirerer deg!

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.