Studier med støtte

Et tiltak i samarbeid mellom NAV, USN og Ifront Karriere. 

Utdanning gir oss større personlig frihet og blir mer og mer viktig for å komme inn i arbeidslivet, men å gjennomføre studier er ikke enkelt for alle.

I tiltaket Studier med støtte bistår vi studenten med alt fra praktiske gjøremål, samtaler, noen å gå sammen med på forelesning/kantine, hjelp til tilrettelegging, hjelp med å sette mål for læringen og følge opp disse.

Målgruppen

Hva vi tilbyr

Tilbudet deltaker får er systematisert gjennom konseptet under. Når du skal bestille tiltaket kan du be oss prioritere en eller flere av temaene under.

Når vi retter fokuset mot et begrenset antall temaer får også studenten håndterbare delmål. En oppgave, ett studieemne og en eksamen om gangen.

Prioriteringen kategoriseres etter farger. Rødt er hovedprioriteringen. Blått representerer et moderat/kommende behov. Grått er temaer som potensielt kan bli aktuelle, eller som er helt fraværende fra tiltaksperioden.

Skreddersømmen oppdateres løpende slik at vi alltid sikrer at innsatsen treffer deltakers behov, og kan eksempelvis se slik ut:

Studier med støtte er et svært verdifullt tiltak for enkeltindividet, men også for samfunnet. Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer, eller om du har spørsmål til hvordan vi kan skreddersy et tiltaksløp for enkeltindividet!

Kontaktinformasjon

Nicolai Holt

Nicolai Holt

Avdelingsleder Vestfold og Telemark | Oppfølging og Studier med støtte

Portrett

Marie Auflem Fagerbakke

Fagansvarlig og karriereveileder

Besøksadresse

«Etter tre forsøk tidligere har jeg endelig fullført studiet mitt. Jeg er så stolt av meg selv!»

 

«Mange av de strategiene jeg har lært av min veileder kan jeg bruke i jobb også. Jeg er mye bedre på å planlegge dagen min og ta en oppgave om gangen.»

 

«Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne få en B. Jeg har lært at det ikke handler om hva jeg kan, men hvordan jeg får frem det jeg kan.»