Derfor bryr vi oss!

Et nytt år står for tur. 365 dager til å finne en retning der du klarer å holde balansen over tid. Uansett hvor mange mål du har satt deg for fremtiden – det du gjør litt av hver dag, er avgjørende for hvor du havner til slutt. Og vi bryr oss om hvor du havner til slutt.

Silje Hodt Bergheim
Tonje Melheim Næss

Ifront Karriere er klare for nok et år der vi er ute på et viktig samfunnsoppdrag hvor vi hjelper mennesker ut i arbeid. Kompetanse Norge beskriver at «målet med karriereveiledning, er at den enkelte blir i bedre stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet». Karriereveiledning gir utforskning av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og samtidig støtte og trygghet til handling, valg og deltakelse i samfunnet. Arbeidsplassen er nært knyttet til vår identitet, der vi kan føle fellesskap, mestring og en følelse av å organisere og bestemme samt utrette noe i egen arbeidshverdag. Å finne den optimale arbeidsplassen for seg selv kan oppleves som svært krevende. Det krever en orientering innover i seg selv, og en orientering utover i markedet for kartlegging av muligheter. 

Tre grunnleggende behov

De tre grunnleggende behovene i en arbeidssituasjon omtales ofte som autonomi, mestring og tilhørighet. Dersom disse behovene er tilfredsstilt, vil det gi positive utfall som indre motivasjon, god helse, engasjement og økt læring.*

En omstilling eller en utvikling mot å finne et passende arbeid kan på flere måter oppleves utfordrende. For oss handler det om tilpasninger og tilrettelegginger for veisøker slik at vi samtidig kan forvalte de tre grunnleggende behovene.

Hvordan gjør vi det? Vi gjør det gjennom mange års erfaring, spisskompetanse og en tett orientering etter Kompetanse Norges kompetansestandarder. De bidrar nemlig til å samle fagfeltet vårt og gi tydelighet til utførelsen. 

Å legge til rette for et bærekraftig samarbeid med veileder handler om å identifisere og utforske veisøkers mulighetshorisont i lys av hva som samtidig kan tilfredsstille de tre grunnleggende behovene. Vil du oppleve autonomi i denne jobbsituasjonen? Hva med mestring og tilhørighet? 

Det handler ikke om tittelen du bærer, men hva du føler når du går inn døra på jobb, hilser på en kollega og jobber deg gjennom gjøremålslista dag etter dag. Men… De færreste står plutselig i en arbeidssituasjon hvor de høster den gode følelsen av at de tre grunnleggende behovene dekkes. De fleste av oss må gjennom tøffe perioder med omstilling, kjenne på «voksesmerter» i en ny jobb og ikke minst – stå i perioder med usikkerhet og lite forutsigbarhet. Vår jobb må legge til rette for utforsking, struktur, fremdrift og utvikling. Det er et helt nødvendig ansvar for en karriereveileder. Og det begynner med at vi bryr oss.

Det handler om støtte på veien mot å dekke de tre grunnleggende behovene

Vi jobber for en økt sysselsetting med bærekraftige prinsipper. Gjennom veiledning mot jobbsituasjoner som kan dekke de grunnleggende behovene, ser vi positive utfall for arbeidstaker og -giver.

Da må vi være der. Som karriereveileder skal vi fasilitere for gode refleksjoner til spørsmål som: Hvordan skal jeg fortelle arbeidsgiver hvilke tilretteleggingsbehov jeg har? Hvis vi ønsker å bli gode på noe, må vi øve og øve slik at vi øker de nevrale koblinger mellom cellene som korresponderer med den oppførselen vi ønsker å bli bedre på. Gjennom å repetere og erfare, automatiseres øvelsene gradvis til vaner. Det gir trygghet, komfort og kontroll. Dette vet vi er en viktig nøkkel for å endre vaner.

Ikke nok med det. Som veileder kan vi samtidig legge til rette for at veisøker opplever mestring, tilhørighet og selvbestemmelse i erfaringen. Vi kan bevege oss mot et arbeidsklima som består av de tre grunnleggende behovene, og det kan vi gjøre gjennom veiledning. Helt konkret hvordan, lurer du kanskje på?

Gjennom at vi bryr oss. Vi bryr oss om veisøkerens historie, behov, lang- og kortsiktige mål og kompetanse. Gjennom at vi er tett på informasjonen vi får i veiledningen, og matcher det opp mot riktig arbeidsplass. Ved at vi bryr oss om både veisøker og arbeidsgiver. Vi er til stedet som en støtte og kan innta rollen som «kollega» hvis det passer seg. Vi kan mekle tøffe dialoger og forvalte begge perspektiver objektivt. Vi kan trene på «hjemmelekser» i veiledningsrommet hvis det er av betydning for progresjonen i samarbeidet. Vi er ærlig og direkte med alle parter, fordi vi gjør det med gode intensjoner og som følge av at vi bryr oss. Vi bryr oss fordi vi vet hvor tøft det kan være å omstille seg. Vi har erfart det selv, og sett det gjennom veiledning i over 20 år.

Vi er avhengig av deg

For å ta eierskap til sin egen prosess, er det viktig at vi evner å tilpasse de individuelle grunnleggende behovene. De grunnleggende behovene varierer i møte med individets behov, og hva en selv selv ser på som viktig. Derfor er vi overbevist om at kjennskap til arbeidstaker og -giver er avgjørende for riktig tilpasning, slik at samarbeidet fortsetter å være utviklende og motiverende over tid. Derfor bryr vi oss om hvordan du har det. Fordi det er helt naturlig for oss. Fordi det bidrar til vårt felles samfunnsoppdrag. Fordi det gir kvalitet i ditt møte med Ifront Karriere og velferdsstaten. 

Og du.. Du som er arbeidssøker eller arbeidsgiver? Husk at det er vanskelig for oss å få grep om dine behov hvis du ikke kjenner de selv. Du har selv autonomi over hva du deler med andre, men hvis du letter på sløret så er vi klare for å fasilitere balansen som dekker nettopp dine behov.

*https://www.kompetansenorge.no/karriereveiledning/

*Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning (2019) 

*Selvbestemmelsesteorien, Ryan og Deci 2000. Einarsen og Skogstad, 2011. Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer. (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget