Inkludering av nye medarbeidere gjøres enklere med oss

Du får en fast kontaktperson og tett oppfølging.

Veien til et inkluderende arbeidsliv

1. Innledende kontakt

Det hele begynner uten forpliktelser. Det eneste som forventes av dere er en positiv vilje til å lære mer om arbeidsinkludering.

Det første punktet for samarbeid kan oppstå gjennom at vi kontakter deg, at du kontakter oss eller at våre veier krysses tilfeldig gjennom aktiviteter i næringslivet.

2. Dere forteller om deres behov

Vi trenger innsikt i deres virksomhet. Vi må bli kjent med bedriftens kompetanse, mål, visjoner, ressursbehov, muligheter og utviklingspotensiale. Ikke minst ønsker vi å bli kjent med dere som arbeidsgiver og de ansatte hos dere!

Dere definerer i denne fasen hva dere er ute etter og gir oss forventningene knyttet til om og når det er aktuelt med nye folk.

3. Vi jobber for dere

Denne fasen varierer. Noen ganger blir det en avtale om jevnlig kontakt uten et konkret oppdrag, andre ganger ønsker dere å sette i gang umiddelbart. Vi legger vår innsats på et nivå som er riktig for deg som arbeidsgiver.

4. Når en ny medarbeider er på plass

Dere konsentrerer dere om arbeidshverdagen til deres nye medarbeider. Vår jobb er å holde i den overordnete dialogen med NAV.

Vi skal sikre at dokumentasjon, nødvendige søknader eller formaliteter er i orden. Vi gjør det vi kan og det dere ønsker av oss. Det viktigste er at vi samarbeider om at deres nye kollega skal ha alle forutsetninger for å lykkes.

5. Videre oppfølging

Alle kan kjenne «voksesmerter» i ny jobb, men ofte er små justeringer tilstrekkelig for å sikre et stabilt og bærekraftig arbeidsforhold.​ Derfor følger vi opp samarbeidet etter ansettelsen.

Hele veien, fra første kontakt til den nye hverdagen er det vår jobb å bidra til en vellykket ansettelse.