Arbeidsinkludering handler om å få inkludert individer og grupper i arbeidslivet. Vi snakker ofte om mennesker med redusert arbeidsevne som følge av funksjonsnedsettelse, men for oss er arbeidsinkludering utelukkende en verdi for individet, arbeidsgiveren og samfunnet – hvis det gjøres profesjonelt. Riktig tilpasning av arbeidet, god veiledning og meningsfulle oppgaver er ofte bærende for god arbeidsinkludering.

De fleste arbeidsgivere ønsker å bidra til inkluderingsdugnaden, og mange er nysgjerrige på hvilken verdi det kan skape for bedriften. Samtidig viser forskning at arbeidsgivere er usikre og tilbakeholdne med å rekruttere mennesker som står utenfor arbeidslivet. En årsak til det er mangel på kunnskap og følelsen av risiko. 

Hva hvis vi sier at arbeidsinkludering egentlig handler om økt mangfold? Og at vi vet at mangfold øker kreativiteten, gir bedre problemløsing og bidrar til en større fleksibilitet? 

Mangfold handler nemlig ikke kun om hvilken hudfarge, etnisitet og kjønn du har. Mangfold handler om bredde i kompetanse, ulike erfaringsgrunnlag, verdier, holdninger, personlighet og så mye mer. I følge mange undersøkelser er omstillingsdyktighet morgendagens normaltilstand. Det betyr at din neste ressurs kan være rett rundt hjørnet, med en helt unik kompetanse som kan gi mangfold til din bedrift.

Arbeidstilknytning

Vi hjelper mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. NAV har en rekke tiltak for å hjelpe mennesker med varig arbeidstilknytning. iFront Karriere leverer noen utvalgte tiltak for NAV, hvor fellesnevneren er at vi jobber mot et ordinært arbeidsmarked.

Arbeidslivskunnskap

Som en leverandør til NAV er det helt nødvendig at vi besitter fersk kunnskap om arbeidsmarkedet lokalt og nasjonalt. Steg to er å dele kunnskapen slik at enda flere øker sin inkluderingskompetanse. Det gjør vi blant annet direkte i dialog, gjennom sosiale medier og via vår egen blogg.

Karriereveiledning

Alle våre tiltak har elementer av karriereveiledning for å sikre den enkelte verdifull karrierekompetanse. Det er vårt mål at de som gjennomfører våre tiltak skal ha økt kompetanse til å håndtere omstillingsprosesser også senere i livet.

Næringslivskontakt

Vi etablerer partnerskap med mange bedrifter, og bistår med alt fra rekrutteringsprosessen til tilrettelegging av arbeidet. Vår bistand er risikoreduserende og lærerik i følge våre partnere.

Punkt 1

iFront sin virksomhet påvirker flere av FN sine 17 bærekraftsmål – både for samfunn og individ. I realiteten handler alt vi gjør om bærekraft. Gjennom endringsvilje og omstillingsdyktighet skal vi derfor kontinuerlig søke løsninger som står seg i et bærekraft-regnskap.

Punkt 2

for å yte det beste i øyeblikket og forstå morgendagens muligheter,
dyrker vi utvikling, dokumentasjon og deling av kompetanse

Punkt 3

alt vi gjør er i samarbeid med andre. Vi er andres partner for å nå resultater og vi ønsker partnerskap med andre for å være vårt beste. Vi skal dyrke og utvikle våre samarbeid og vår relasjonelle kompetanse.

Punkt 4...

utforskende, energisk og proaktiv. iFront er ambisiøs på vegne av samfunnsoppdraget vi er en del av

Jeg oppfordrer alle arbeidsgivere til å ta kontakt.

Vårt marked er arbeidsgivere. Vår oppdragsgiver er NAV. Våre deltakere er enkeltmennesker med unike ressurser og ulike behov. Vi er erfarne ledere og næringslivsfolk som skal sørge for at våre deltakere og våre samarbeidende arbeidsgivere lykkes.

Til syvende og sist handler det vi gjør om gode løsninger for alle enkeltpersoner og arbeidsgivere vi møter i våre tiltak – det er der vår kompetanse skal være ledende. Vi har også et ansvar for å være gode på vegne av fellesskapet, et oppdrag som samles under begrepet inkluderende arbeidsliv.

Hvordan fungerer det for deg som arbeidsgiver? Vi kjenner våre jobbsøkere. Vi har bygget relasjon til hver enkelt, og har stor respekt for inkluderings oppdraget du ønsker å ta. Vi er der for deg i forkant, underveis og i etterkant. Forhåpentligvis lærer vi av hverandre i et langvarig partnerskap.

Leder Marked, Øivind Breen 😉

Hva hvis vi sier at arbeidsinkludering handler om økt mangfold? Og at vi vet at mangfold øker kreativiteten, gir bedre problemløsing og bidrar til en større fleksibilitet?

Vi skaper bærekraftige arbeidsforhold for enkeltmennesker og bedrifter.

Så hvordan går du frem for å bli en inkluderende arbeidsgiver? Eller kanskje du er det, men ønsker å videreutvikle din kompetanse innen inkludering?

Våre markedskoordinatorer er spesialister på arbeidsinkludering, og bistår deg gjerne med kunnskap, veiledning eller helt konkrete inkluderingssaker. 

Verktøyene har vi. Det eneste du trenger er et ønske om å bidra og et positivt menneskesyn. 

Verktøyene har vi. 

Det eneste du trenger er et ønske om å bidra, og et positivt menneskesyn. 

Arbeidsinkludering er fremtiden

Arbeidsinkludering tar like mange former som det finnes mennesker med behov for bistand. Selve nøkkelen for god arbeidsinkludering handler om skreddersøm for arbeidsgiver og arbeidssøker. 

For oss handler arbeidsinkludering like mye om arbeidsgiver som arbeidssøker, fordi et arbeidsforhold er et partnerskap og baserer seg på gjensidighet. Vi vet at god oppfølging underveis skaper trygghet, risikoreduksjon og stabilitet for alle parter. Vi vet at det igjen fører til en delingskultur, som igjen skaper synergier av økt kunnskap for flere. 

Prosessene ser ulike ut, men vi vet én ting – og det er at vi kan hjelpe din bedrift med økt inkluderingskompetanse.

 

For oss handler arbeidsinkludering like mye om arbeidsgiver som arbeidssøker, fordi et arbeidsforhold er et partnerskap og baserer seg på gjensidighet. Vi vet at god oppfølging underveis skaper trygghet, risikoreduksjon og stabilitet for alle parter.

iFront Karriere er en landsdekkende leverandør av arbeidsrettede tiltak for NAV. Vi er spesialiserte på det ordinære arbeidsmarkedet.

Mange inkluderer, men få fastholder. Siden 1989 har iFront Karriere jobbet med arbeidsinkludering og vært en del av holdningsskiftet. Omstillingskompetanse kan være ditt største konkurransefortrinn som arbeidssøker i dag, men da må du vite hvor kunnskapen kan få en ny verdi. Vi hjelper mennesker til å se sin egen kompetanse i dagens arbeidsmarked. 

Vi drifter i dag tiltakene Oppfølging, Avklaring, Arbeidsrettet rehabilitering og en rekke AMO-kurs. Les mer om våre tiltak.

Våre tiltak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.