ARBEIDSTILKNYTNING

Vi hjelper mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. NAV har en rekke tiltak for å hjelpe mennesker med varig arbeidstilknytning. iFront Karriere leverer noen utvalgte tiltak for NAV, hvor fellesnevneren er at vi jobber mot et ordinært arbeidsmarked.

ARBEIDSLIVSKUNNSKAP

Som en leverandør til NAV er det helt nødvendig at vi besitter fersk kunnskap om arbeidsmarkedet lokalt og nasjonalt. Steg to er å dele kunnskapen slik at enda flere øker sin inkluderingskompetanse. Det gjør vi blant annet direkte i dialog, gjennom sosiale medier og via vår egen blogg.

KARRIEREVEILEDNING

Alle våre tiltak har elementer av karriereveiledning for å sikre den enkelte verdifull karrierekompetanse. Det er vårt mål at de som gjennomfører våre tiltak skal ha økt kompetanse til å håndtere omstillingsprosesser også senere i livet.

NÆRINGSLIVSKONTAKT

Vi etablerer partnerskap med mange bedrifter, og bistår med alt fra rekrutteringsprosessen til tilrettelegging av arbeidet. Vår bistand er risikoreduserende og lærerik i følge våre partnere.

Velkommen til et konstruktivt samarbeid

Ifront Karriere sikrer at både dere og arbeidstakerne vi er involvert i, får deres behov innfridd – det er en forutsetning for en bærekraftig løsning.

Vi skal forstå deres behov og bruke vår kompetanse og erfaring til å gi dere muligheter dere ellers ikke ville fått. Når vi kommer til en løsning er det også vår jobb å utføre de fleste administrative oppgaver i forhold til NAV.

Et inkluderende arbeidsliv vil ikke skje uten arbeidsgivere som både ser en bedriftsøkonomisk verdi i dette og samtidig tar et engasjert ansvar for å bidra til løsninger.

Under har vi skissert hvordan et samarbeid med oss foregår. Vi ønsker deg velkommen som engasjert arbeidsgiver!