Hva vi gjør

Vi er en landsdekkende tiltaksarrangør med lokal forankring

Lite er mer meningsfylt enn å se enkeltindividet lykkes og samtidig oppleve hvordan det gir økt verdi for arbeidsgivere. Derfor ønsker vi å være den beste partner for den enkelte deltaker, for NAV og for næringslivet.

Samarbeid om mangfold og inkludering

Samarbeid om mangfold og inkludering

Vi har spesialisert oss på arbeidsrettede tiltak der karriereveiledning og arbeidsinkludering er de viktigste bestanddelene.

I tillegg har vi et sterkt fagmiljø på forskjellige yrkesrettede fag. Vi har et spesielt hjerte for det som utgjør fremtiden vår: Ungdommen.

Vi inviterer til partnerskap for en stor og viktig oppgave.

Vårt fag- og utviklingsmiljø skal være i front. Derfor rekrutterer vi med mangfold og gjennom vårt interne Akademi samler og foredler vi løpende vår erfaring og ny kunnskap. Samtidig ønsker vi alltid å gå lenger enn til oss selv. Vi inviterer derfor til faglige og praktiske samarbeid som kan bidra til at vi gjør vår oppgave best mulig. Vi inviterer dere som ser at vi kan ha gjensidig nytte og glede av et partnerskap. Dere kan være innenfor NAV og blant arbeidsgivere, men også akademia, lokale og sentrale myndigheter, sosiale entreprenører eller andre lokale aktører som ser muligheter sammen med oss.

– Nestleder og leder for utvikling, Thomas Spidsberg Rye

Faglig forankret praksis

Faglig forankret praksis

All vår faglige utvikling bygger på en klar ambisjon om å utgjøre en stor og positiv forskjell for den enkelte

Vi vet at fremtiden krever visjoner på vegne av fellesskapet. For oss dreier det seg om visjoner for et inkluderende arbeidsliv. Vi tror på nødvendigheten av utvikling. Vi tror på kraften som ligger i å ha store ambisjoner.

Vi har ambisjoner på vegne av alle individene vi møter, vi vil støtte dem i å nå sine mål og lykkes med det de ønsker seg. Disse ambisjonene deler vi med alle som jobber for et inkluderende arbeidsliv. Vi deler ambisjonene om et land hvor arbeidsledigheten synker, og der vi kontinuerlig blir bedre på inkludering av utsatte grupper.

Vår faglige satsing er derfor styrt av hvordan vi kan gi vårt bidrag hver eneste dag.

– Fagsjef, Gunlaug Enger Eldevik

Våre tiltak

Våre tiltak

Oppfølging

Oppfølging er et gjennomføringstiltak med høy individuell skreddersøm. På Oppfølging jobber vi mot etablering av ordinært arbeid. Samtidig tilfører tiltaket økt innsikt i egne muligheter, karrierelæring, kontakt med næringslivet og kjennskap til arbeidsmarkedets krav og forventninger.

Vi arrangerer Oppfølging i Harstad, Frøya, Hommelvik, Orkanger, Stjørdal, Hitra, Hamar, Brumunddal, Elverum, Tynset, Drammen, Bærum, Hokksund, Skien og Horten.

AMO-kurs

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) har som mål å øke dine kvalifikasjoner på vei mot ordinært arbeid. Kursenes innhold varierer i stor grad for å treffe ulike målgrupper og lokale markedsbehov.

Vi har AMO-kursene Jobbsøkerkurs Bergen, Toll og logistikk Lillestrøm, Yrkesnorsk Askim, Jobbklubb for ungdom Sarpsborg og Fredrikstad, Karriereveiledning med praksis Oslo, Helse og omsorg Drammen, Aktiv ung Vest-Viken og Aktiv på vei mot læreplass Vest-Viken.

ARR

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) har til formål å styrke din arbeidsevne, og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Vi har ARR i Steinkjer.