Bli en inkluderende arbeidsgiver

Inkluderende arbeidsliv betyr engasjerte arbeidsgivere

Vi hjelper deg til å være en inkluderende arbeidsgiver og å sikre at du får møte de kandidatene vi mener vil passe hos deg. Det skal føles godt, nyttig og trygt å være en inkluderende arbeidsgiver.

Velkommen til et konstruktivt samarbeid

Velkommen til et konstruktivt samarbeid

Ifront Karriere sikrer at både dere og arbeidstakerne vi er involvert i, får deres behov innfridd – det er en forutsetning for en bærekraftig løsning.

Vi skal forstå deres behov og bruke vår kompetanse og erfaring til å gi dere muligheter dere ellers ikke ville fått. Når vi kommer til en løsning er det også vår jobb å utføre de fleste administrative oppgaver i forhold til NAV.

Et inkluderende arbeidsliv vil ikke skje uten arbeidsgivere som både ser en bedriftsøkonomisk verdi i dette og samtidig tar et engasjert ansvar for å bidra til løsninger.

Under har vi skissert hvordan et samarbeid med oss foregår. Vi ønsker deg velkommen som engasjert arbeidsgiver!

Veien til
et inkluderende arbeidsliv

Veien til et inkluderende arbeidsliv

1. den Innledende kontakt

Det hele begynner uten forpliktelser. Det eneste som forventes av dere er en positiv vilje til å tenke på inkluderende arbeidsliv.

Det første punktet for samarbeid kan oppstå gjennom at vi kontakter deg, at du kontakter oss eller at våre veier krysses tilfeldig gjennom aktiviteter i næringslivet.

2. Dere forteller om deres behov

Vi trenger innsikt i deres virksomhet. Vi må bli kjent med bedriftens kompetanse, mål, visjoner, ressursbehov, muligheter og utviklingspotensiale. Ikke minst ønsker vi å bli kjent med dere som arbeidsgiver og de ansatte hos dere!

Dere definerer i denne fasen hva dere er ute etter og gir oss forventningene knyttet til om og når det er aktuelt med nye folk.

3. Vi jobber for dere

Denne fasen varierer. Noen ganger blir det en avtale om jevnlig kontakt uten et konkret oppdrag, andre ganger ønsker dere å sette i gang umiddelbart. Vi legger vår innsats på et nivå som er riktig for en potensiell kandidat og dere som arbeidsgiver.

Som arbeidsgiver definerer dere selv hvor tett dere vil vi skal jobbe sammen. 

4. Når en ny medarbeider er på plass

Dere konsentrerer dere om arbeidshverdagen til og inkluderingen av deres nye medarbeider. Vår jobb er å holde i den overordnete dialogen med NAV. Vi skal sikre at dokumentasjon, nødvendige søknader eller formaliteter er i orden. Vi gjør det vi kan og det dere ønsker av oss, vi legger til rette for at dere og deres nye kollega skal ha alle forutsetninger for å lykkes.

5. Videre oppfølging

Vi følger opp deres nye medarbeider i en overgang også etter ansettelse. Vår oppgave er å sikre stabilitet og begrense risikoen for dere.

Alle kan kjenne «voksesmerter» i ny jobb, men ofte er små justeringer tilstrekkelig for å sikre et stabilt og bærekraftig arbeidsforhold.​ 

Hele veien, fra første kontakt til den nye hverdagen er det vår jobb å bidra til en vellykket ansettelse.