Personvern

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du bruker vår nettside, sonanskarriere.no. Derfor legger vi stor vekt på å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om deg, og hvordan vi beskytter ditt personvern.

Sonans Gruppen AS er behandlingsansvarlig i personopplysningslovens og personopplysningsforordningens forstand, og Sonans kan kontaktes på:

Post: Sonans Gruppen, Postboks 943, 7409 Trondheim
Tlf: 915 04 070
E-post: personvern@sonans.no

Gjennom å bruke vår nettside og eventuelt fylle ut kontaktskjema aksepterer du og gir tillatelse til at vi behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Vi gjør oppmerksom på at som deltaker hos Sonans Karriere, vil vi behandle opplysninger om deg i tråd med avtaler vi har med våre oppdragsgivere og sikre at opplysninger om deg ikke misbrukes.

For å gjøre det enkelt å forstå hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger starter vi med å gi deg en kort oversikt, men vi anbefaler at du setter deg inn i personvernerlæringen vår i sin helhet.

Dersom du har benyttet tjenester på nettsiden vår sonanskarriere.no, vil vi behandle dine personopplysninger for å gi informasjon til deg, og for å forbedre og videreutvikle vår nettside. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenester på nettsiden.

Personopplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse m.m.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av nettsiden og informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Personopplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører.

Grunnleggende om behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Vår behandling av personopplysninger innhentet gjennom bruk at våre nettsider er underlagt personopplysningsloven og personopplysningsforordningen.

Disse opplysningene samler vi inn

Vi registrerer personopplysninger om deg ved utfylling av kontaktskjema og evt. kjøp av tjenester. Opplysningene samles inn på følgende måter:

a) Opplysninger du selv gir til oss

Når du kontakter oss eller bestiller en tjeneste må du oppgi informasjon som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av det du har kjøpt, for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss e-post, eksempelvis via kontaktskjema. Dette kan for eksempel være e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

b) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av nettsiden

Når du bruker vår nettside, samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og sider på sonans.no du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:

Teknisk informasjon

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til vår nettside, herunder operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av vår nettside til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter nettsiden vår på.

Informasjon om bruk av nettsiden

Noe informasjon lagres på oppfordring fra deg. Vi bruker slik informasjon blant annet til å begrense misbruk av tjenester på nettsiden, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster.

Informasjon om posisjon

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra IP-adressen ved bruk av nettsiden vår. Informasjonen brukes til å vise deg tjenester som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.

Dette bruker vi opplysningene til

Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

a) Forstå markedstrendene

Vi utarbeider statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettsiden vår, samt å forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan vi gjøre selv, eller ved at vi gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på.

Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

b) Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg en mer brukervennlig nettside. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å bestille fag eller sjekke timeplan, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert.

c) Begrense misbruk

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av våre tjenester. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling og utlevering av informasjon

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke.

Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personvernforordningen artikkel 28. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til oss (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Redpill Linpro
  • Sonans Gruppen, avd. IT

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg, så kan du sende en e-post til personvern@sonans.no. Vi vil da svare deg så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg kan du som bruker når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis tilgang til KarrierePro) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

Sikring av personopplysninger:

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Du kan også ta kontakt med oss for å få innsyn eller få vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider. 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du har gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

Vi jobber kontinuerlig med brukeropplevelsen på vår nettside. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre.

Teknologien brukes for at:
a) det er nødvendig for at tjenestene på nettsiden skal fungere
b) det skal være lettere for deg å bruke tjenestene
c) vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle nettsiden vår.

Ved å bruke vår nettside samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene, eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din.

Dette er informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett og som hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg.

Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har surfet på og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker, hvilke sider du har blitt vist og tilsvarende atferd på nettsteder vi samarbeider med.

Forskjellige typer informasjonskapsler:

En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.

En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) fjernes manuelt av deg.

Dersom du ikke ønsker at det skal lagres informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet på vår nettside, og at tjenestene våre kanskje ikke fungerer som forutsatt.

Slik bruker vi informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle bruken av vår nettside og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt.

Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og for å forbedre våre tjenester.

I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruken av nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål, forenkle annonsestyring og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

Med informasjonskapsler kan vi:

  • Gjenkjenne enheten din slik at vi kan tilpasse vår nettside og innstillinger basert på dine antatte preferanser
  • Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake på nettsiden vår.
  • Beregne og rapportere totalt antall brukere og trafikk
  • Utvikle og forbedre nettstedet og forstå hvordan det brukes
  • Bygge segmenter og målgrupper for markedsføringsformål og til å målrette reklame
  • Redusere reklame som er irrelevant for visse målgrupper

Se hvilke informasjonskapsler som lagres i nettleseren

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i detalj.

Det finnes også tjenester som er utviklet spesielt for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer. Se for eksempel www.ghostery.com eller www.disconnect.me (vi er ikke knyttet til disse tjenestene og tar intet ansvar dersom du klikker på lenkene).