Oppfølgingstiltaket

Vi hjelper deltakeren på veien til ordinært lønnet arbeid.

Målgruppen er deltakere med moderate til omfattende behov for bistand for å komme ut i eller tilbake til arbeid. Vi bistår også sykemeldte deltakere.

Deltakeren må ha en arbeidsevne og et mål om å komme i arbeid. Deretter jobber vi for størst mulig selvforsørgelse.

Tiltaket kan vare inntil 6 måneder og forlenges etter NAV sin vurdering. Vi følger som hovedregel opp deltakeren etter ansettelse for å sikre jobbfastholdelse.

Deltakeren får en fast karriereveileder hos oss som er ansvarlig for å sikre progresjonen i tiltaket. Vi jobber tett med næringslivet og bruker vårt nettverk aktivt når vi skal hjelpe deltakeren ut i arbeid.

Oppfølgingstiltaket er et individuelt tiltak hvor vi bistår deltakeren med:

  • Yrkeskartlegging og karriereveiledning
  • Målrettet jobbsøk og jobbutvikling
  • Veiledning av både deltakeren og arbeidsgiveren
  • Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • Oppfølging av arbeidsforholdet for å sikre jobbfastholdelse
  • Tilrettelegging og tilpasning av arbeidet

Bestillingsmeny

Når du bestiller tiltaket hos oss, så kan du plukke ut temaer fra oversikten under som du ønsker at vi skal prioritere. Karriereveilederen hos oss vil rapportere på progresjonen i individrapportene.

Yrkesprofil

Her kartlegger vi deltakerens interesser, ferdigheter, ønsker og eventuelle behov for tilrettelegging.

Digitale verktøy

Her utvikler vi deltakerens digitale ferdigheter og ser på hvilke digitale plattformer som er relevante i arbeidslivet, spesielt innenfor deltakerens yrkesmål.

Nettverk

Her utvikler vi strategier for hvordan deltakeren kan bruke sitt eget nettverk og vårt nettverk for å finne jobbmuligheter.

Karrierevridning

Her hjelper vi deltakeren med å bruke sin kompetanse på nye måter, slik at hen kan utforske ulike karrieremuligheter.

Jobbsøk

Her gir vi råd og veiledning om vanlige jobbsøkemetoder, samt mer kreative tilnærminger til å søke jobb.

Jobbsøkerdokumenter

Her hjelper vi deltakeren med å utforme og organisere all relevant dokumentasjon som trengs under jobbsøkerprosessen.

Intervju

Her gir vi deltakeren strategier for å håndtere intervjusituasjoner på en god måte.

Meg i marked

Her ser vi på deltakerens konkurransekraft i ulike bransjer, bedrifter og geografiske områder.

Arbeidslivskunnskap

Her gir vi deltakeren kunnskap om egne rettigheter som arbeidstaker og spillereglene i arbeidslivet.

Sosiale ferdigheter

Her hjelper vi deltakeren med strategier for å ha gode dialoger, forstå kulturforskjeller og tilrettelegger tiltaket og arbeidsforholdet etter språknivå.

Naturlig bistand

Her jobber vi systematisk med oppfølging på arbeidsplassen for å sikre stabilitet (Supported Employment).

Ta kontakt

Har du spørsmål om tiltaket, ta gjerne kontakt med lederen for tiltakene eller den lokale avdelingslederen i ditt område.

Oppfølging 

Kristina Woll
Tiltaksleder
+47 936 69 824
kristina.woll@ifront-karriere.no

Oppfølging Drammen og Hokksund

Kent Johansen
Avdelingsleder
+47 958 40 097
kent.johansen@ifront-karriere.no

Oppfølging Innlandet

Kristoffer Børke
Avdelingsleder
+47 905 09 986
kristoffer.borke@ifront-karriere.no

Oppfølging Horten og Skien

Nicolai Holt
Avdelingsleder
+47 936 95 734
nicolai.holt@ifront-karriere.no

Oppfølging Bærum

Mona Bryhn
Avdelingsleder
+47 982 96 356
mona.bryhn@ifront-karriere.no

Oppfølging Harstad

Sabrina Bjørnnes
Avdelingsleder
+47 991 53 373
sabrina.bjornnes@ifront-karriere.no