Samfunnsoppdraget

Hva er et bærekraftig arbeidsliv?

FNs bærekraftmål nr. 8 er å "Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.".

Det handler om bærekraft

Det handler om bærekraft

Høy sysselsetting er avgjørende for å opprettholde gode velferdsordninger og bevare tilliten i samfunnet.

Inkludering er viktig for den enkelte for å sikre stabil inntekt, personlig utvikling og deltakelse på en sosial arena. Et inkluderende arbeidsliv handler i stor grad om holdninger og hvilke handlinger man tar på bakgrunn av det. Vår egen kultur skal være inkluderende fordi vi ønsker at våre ansatte skal trives. Sånn sett kan vi se på et inkluderende arbeidsliv gjennom flere nivåer. For deg som står i arbeid vil kanskje en følelse av økt inkludering heve deg fra nivå 5 til 6 på trivselskalaen. Kanskje det til og med fører til at du reduserer risikoen for selv å havne utenfor, og plutselig er det økonomisk besparende for samfunnet samtidig.

For det individet som ikke har en jobb å gå til og en sosial arena hvor utvikling kan ta plass, så kan møtet med et inkluderende arbeidsliv bety at en går fra nivå 1 til 6 på trivselskalaen, at bedriften får ny kunnskap, at sysselsettingen øker, at den økonomiske bærekraften øker og at nok en enkelthistorie kan være til inspirasjon for nestemannen.

Derfor er et inkluderende arbeidsliv bærekraftig.

visjoner for fellesskapet

visjoner for fellesskapet

Vi vil være en drivkraft i verdens mest bærekraftige arbeidsmarked. I samspill med det offentliges virkemiddelapparat vil vi være ledende innen karriereveiledning og arbeidsinkludering.

Vi utvikler vår kompetanse, lytter til NAV, forstår markedet og setter individet i førersetet. På den måten er vi et viktig verktøy i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

Vår misjon innebærer bærekraft i alle relasjoner. Denne erkjennelsen må oppleves i våre referanser, vår kultur, vår kompetanse, våre holdninger og vår ledelse.

Hva krever det?

Hva krever det?

Det krever endringsvilje og omstillingsdyktighet for å søke løsninger som står seg i et bærekraft-regnskap. Vår virksomhet påvirker flere av FN sine 17 bærekraftsmål – både for samfunn og individ. I realiteten handler alt vi gjør om bærekraft. 

Det krever at vi er lent fremover. For å yte det beste i øyeblikket og forstå morgendagens muligheter, dyrker vi utvikling, dokumentasjon og deling av kompetanse. Ifront Karriere er ambisiøs på vegne av samfunnsoppdraget vi er en del av.

Det krever samarbeid. Alt vi gjør er i samarbeid med andre. Vi er andres partner for å nå resultater og vi ønsker partnerskap med andre for å være vårt beste. Vi dyrker og utvikler våre samarbeid og vår relasjonelle kompetanse.

Det krever endringsvilje og omstillingsdyktighet for å søke løsninger som står seg i et bærekraft-regnskap. Vår virksomhet påvirker flere av FN sine 17 bærekraftsmål – både for samfunn og individ. I realiteten handler alt vi gjør om bærekraft. 

Det krever at vi er lent fremover. For å yte det beste i øyeblikket og forstå morgendagens muligheter,
dyrker vi utvikling, dokumentasjon og deling av kompetanse. Ifront Karriere er ambisiøs på vegne av samfunnsoppdraget vi er en del av.

Det krever samarbeid. Alt vi gjør er i samarbeid med andre. Vi er andres partner for å nå resultater og vi ønsker partnerskap med andre for å være vårt beste. Vi dyrker og utvikler våre samarbeid og vår relasjonelle kompetanse.