Fakta og historikk

Ifront Karriere har over 200 medarbeidere som jobber med arbeidsinkludering

Vi har i over tredve år jobbet med inkludering av mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

Vår historie

VÅR HISTORIE

Ifront Karriere bygger på lang erfaring og utvikling. Etablert i 1989 under navnet Norsk Videreutdanning og senere inkludert Euroskolen, Nordic Academy og sist Sonans Karriere. Vi har hele tiden jobbet med kompetanseheving, arbeidsformidling, og inkludering av mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

Vår historie ligger i å bistå jobbsøkere, arbeidsgivere, næringslivet og NAV gjennom et tett og godt samarbeid. De siste årene har vi ytterligere styrket vår strategisk satsning på kompetanse, og har bygget opp et tungt fagmiljø innen karriereveiledning, arbeidsinkludering og kompetanseheving.

Vår virksomhet

VÅR VIRKSOMHET

Vi ser oss selv som en premissleverandør i samfunnet for å sikre høy sysselsetting gjennom tre pilarer: Kompetanseheving, karrierekompetanse og inkluderingskompetanse. Gjennom et sterkt fagmiljø og dyktige lokale ledere, markedsspesialister og karriereveiledere finner vi løsninger godt tilpasset de lokale utfordringene. Vi vektlegger at for å lykkes med å etablere bærekraftige jobbrelasjoner må man sidestille arbeidsgivers behov med kandidatens ønsker.

Ifront Karriere har sammen med datterselskapet Hero Kompetanse i dag over 200 ansatte, og vi har lokalkontorer over hele landet. Vårt hovedkontor er lokalisert i Oslo.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Vi jobber med og for mennesker, og baserer hele vår verdikjede på samarbeid og partnerskap. Et godt samarbeid gir gjensidig verdi for begge parter. Vi samarbeider først og fremst med NAV og arbeidsgivere, men også med andre leverandører, utdannings- og forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, nisjeaktører innen integrering og sosiale entreprenører.

Vi samarbeider like godt med offentlige som private aktører, og har til enhver tid samarbeidsprosjekter om blant annet forskning, internships og kompetanseheving. Vi lykkes med samarbeid fordi vi tror på samarbeid. Nøl ikke med å ta kontakt hvis du mener vi bør være nysgjerrig på hverandre.

Vår ambisjon

Vår ambisjon

Navnet vårt er en forpliktelse til å være i front av fagfeltet som en premissleverandør innen vårt virke.

Vi er en faglig spydspiss innen karriereveiledning og arbeidsinkludering, og vi investerer i digitale løsninger og samarbeid som våre fremste virkemidler. Vi mener et bærekraftig arbeidsliv handler om relevant fagkompetanse, karrierekompetanse og inkluderingskompetanse.

Vi skal være i front for Norge og fremtidens arbeidsliv.