vår historie handler om kursing, opplæring og inkludering

Gjennom tredve år har vi bygget opp vår kunnskap.

VÅR HISTORIE

Ifront Karriere ble etablert i 1989 under navnet Norsk Videreutdanning. Deretter ble vi en del av NAKK-gruppen (inkl. Karrierehuset og Karrieresystemer) i 2004. Etter 10 år som Nordic Academy ble vi en del av Sonans Gruppen i 2014 og fikk navnet Sonans Karriere. I 2018 fusjonerte vi med Euroskolen, og ble til sist en del av Adolfsen Gruppen og fikk navnet Ifront Karriere i 2021.

Vår historie ligger i å bistå jobbsøkere, arbeidsgivere, næringslivet og NAV gjennom et tett og godt samarbeid. De siste årene har vi ytterligere styrket vår strategisk satsning på kompetanse, og har bygget opp et tungt fagmiljø innen karriereveiledning, arbeidsinkludering og kompetanseheving.

Vår virksomhet

VÅR VIRKSOMHET

Vi har et sterkt fagmiljø, dyktige lokale ledere, markedsspesialister og karriereveiledere som kjenner arbeidsmarkedet godt. 

For å lykkes med arbeidsinkluderingen, sidestiller vi arbeidsgivers behov med jobbsøkerens.

Ifront Karriere har sammen med datterselskapet Hero Kompetanse i dag over 200 ansatte, og vi har lokalkontorer over hele landet. Vårt hovedkontor er lokalisert i Oslo.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Vi jobber med og for mennesker, og baserer hele vår verdikjede på samarbeid og partnerskap. Et godt samarbeid gir gjensidig verdi for begge parter. Vi samarbeider først og fremst med NAV og arbeidsgivere, men også med andre leverandører, utdannings- og forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, nisjeaktører innen integrering og sosiale entreprenører.

Vi samarbeider like godt med offentlige som private aktører, og har til enhver tid samarbeidsprosjekter om blant annet forskning, internships og kompetanseheving. Vi lykkes med samarbeid fordi vi tror på samarbeid. Nøl ikke med å ta kontakt hvis du mener vi bør være nysgjerrig på hverandre.

Vår ambisjon

Vår ambisjon

Navnet vårt er en forpliktelse til å være i front av fagfeltet som en premissleverandør innen vårt virke.

Vi er en faglig spydspiss innen karriereveiledning og arbeidsinkludering, og vi investerer i digitale løsninger og samarbeid som våre fremste virkemidler. Vi mener et bærekraftig arbeidsliv handler om relevant fag-, karriere- og inkluderingskompetanse.

Vi skal være i front for Norge og fremtidens arbeidsliv.