Næringsfaglig vurdering

Mottar du dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, og ønsker å etablere egen virksomhet, må du søke om å beholde ytelsen under etablering. Vi kan hjelpe deg!

En næringsfaglig vurdering er en uavhengig vurdering av realismen i din forretningsidé. NAV har inngått en samarbeidsavtale med iFront Karriere om denne tjenesten. Tjenesten gjelder for personer som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger med bostedsadresse i Buskerud.

Kontakt
Mobil:        916 45 289
E-post:      nfv@ifront-karriere.no

Eller benytt vårt kontaktskjema her

Få bistand til næringsfaglig vurdering

Når du skal søke om å beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger under etablering, og behovet for næringsfaglig vurdering melder seg, gjør du som følger:

Gå til bestillingsskjema

  • Kryss av for bestilling av næringsfaglig vurdering i skjemaet
  • Last opp etterspurt informasjon
  • Vi har forhåndsbetaling via vår betalingsløsning på nett

Skjemaer fra NAV kan lastes ned her