Kompetanseheving

Kompetanseheving kan være det som skal til for at medarbeideren mestrer jobben bedre.