Med dyp sorg må vi meddele at vår kjære Administrerende Direktør, Ingolv Hageberg, uventet gikk bort av akutt sykdom den 30. september 2023.

 

Ingolv har brukt hele sitt voksne liv på å lede og utvikle selskaper som har gitt mennesker nye muligheter, enten det har vært gjennom utdanning eller inkludering i arbeidslivet.

Han var en person med et stort samfunnsengasjement. Hans raushet, varme og kunnskap har satt spor hos mange.

 

Ifront Karriere er sterkt preget av tapet av Ingolv, og hans engasjement og medmenneskelighet vil bli dypt savnet.

Ingolv etterlater seg kone, to døtre og et barnebarn.

 

 

Hvil i fred 🕊️