Oppfølgingstiltaket

Vi hjelper deg på veien til ordinært lønnet arbeid.

Hos oss får du en fast veileder som følger deg opp ukentlig. Vi jobber tett med næringslivet og bruker vårt nettverk aktivt når vi skal hjelpe deg ut i arbeid.

Vi bistår deg blant annet med:

  • Yrkeskartlegging og karriereveiledning
  • Målrettet jobbsøk og jobbutvikling
  • Veiledning av både deltakeren og arbeidsgiveren
  • Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • Oppfølging av arbeidsforholdet for å sikre jobbfastholdelse
  • Tilrettelegging og tilpasning av arbeidet

Ditt behov

Det er NAV som bestiller tiltaket til deg. Ta en titt på oversikten under og tenk på hva du ønsker at vi skal bruke tiden på.

Yrkesprofil

Her ser vi på dine interesser, ferdigheter, ønsker og eventuelle behov for tilrettelegging.

Digitale verktøy

Her ser vi på dine digitale ferdigheter og hvilke digitale plattformer som er relevante i arbeidslivet, spesielt innenfor ditt yrkesmål.

Nettverk

Her utvikler vi strategier for hvordan du kan bruke ditt eget nettverk og vårt nettverk for å finne jobbmuligheter.

Karrierevridning

Her ser vi på hvordan du kan bruke din kompetanse på nye måter for å komme i arbeid.

Jobbsøk

Her gir vi råd og veiledning om vanlige jobbsøkemetoder, samt mer kreative tilnærminger til å søke jobb.

Jobbsøkerdokumenter

Her hjelper vi deg med å utforme og organisere all relevant dokumentasjon som trengs under jobbsøkerprosessen.

Intervju

Her gir vi deg strategier for å håndtere intervjusituasjoner på en god måte.

Meg i marked

Her ser vi på din konkurransekraft i ulike bransjer, bedrifter og geografiske områder.

Arbeidslivskunnskap

Her gir vi deg kunnskap om egne rettigheter som arbeidstaker og spillereglene i arbeidslivet.

Sosiale ferdigheter

Her hjelper vi deg med strategier for å ha gode dialoger, forstå kulturforskjeller og tilrettelegger tiltaket og arbeidsforholdet etter språknivå.

Naturlig bistand

Her jobber vi systematisk med oppfølging på arbeidsplassen for å sikre at jobben du får blir stabil og varig.

Ta kontakt med din NAV-veileder hvis du har spørsmål om tiltaket.