Barne- og ungdomsarbeider

For deg som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Du får praktisk veiledning som gjør deg i stand til å gjennomføre teoriprøven som inngår i fagbrevet.

Kurset finnes på følgende steder: Øst-Viken (Gjennomføringssted Oslo)

Målet med kurset

 • Du får undervisning i pensumet fra VGS yrkesrettet oppvekstfag
 • Du får god oversikt over egen kompetanse, personlige egenskaper og fortrinn som arbeidssøker innen BUA-faget
 • Du får trene på jobbintervju og utvikle en profesjonell CV
 • Du får prøve deg som BUA både i øvelser med klassekamerater og utplassert på arbeidsplass i barnehage, ungdomsklubb eller fritidsordning
 • Du får personlig veiledning av veileder og kontaktperson på arbeidsplassen
 • Du får kunnskap om sentrale temaer innen BUA-faget som:
  • Utviklingspsykologi
  • Sosial kompetanse 
  • Krav til sikkerhet
  • Lovverk som regulerer barne- og ungdomsarbeid

Før du avlegger praktisk fagprøve som barne- og ungdomsarbeider må du bestå teoretisk prøve. Du må i tillegg ha fem års relevant praksis fra arbeid med barn og unge. Vi samarbeider med arbeidsgivere som gir deg muligheter for arbeidstrening og jobb.

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!