Avklaring

Avklaring er for deg som har behov for å kartlegge hva som skal til for at du kan fungere i ordinært arbeidsliv. Kurset er individuelt tilrettelagt og sammen vurderer vi dine muligheter på arbeidsmarkedet. Vi tar hensyn til din helsesituasjon og tilrettelegger for dine behov.

Kurset finnes på følgende steder: Lier/Røyken/Hurum, Bryne, Drammen, Egersund

Målet med kurset

  • Du får en personlig veileder som følger deg i kartleggingsprosessen
  • Du får god oversikt over din egen kompetanse, dine personlige egenskaper og interesser inn mot arbeidslivet
  • Du trener på jobbsituasjoner som gir deg mestring og motivasjon 
  • Du får tilbud om inspirerende workshops hvor du lærer om kommunikasjon og arbeidsmarkedet
  • Vi samarbeider med nåværende eller ny arbeidsgiver som gir deg mulighet til å teste arbeidsevnen din
  • Du avslutter kurset med en konkret handlingsplan for videre tiltak

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!