Arbeidstrening

Stadig flere bedrifter ser verdien av å tilby arbeidstrening som et ledd i rekrutteringen av nye medarbeidere.

Hva er arbeidstrening? 

For en arbeidsgiver gir dette en kostnadsfri utprøving og/eller opplæring til en potensielt ny medarbeider. Medarbeideren får mulighet til å vise seg frem, samtidig som det gis nødvendig og god opplæring og utprøving. Ordningen er initiert av NAV. 

Slik gjør vi det

Vi sørger alltid for at arbeidstreningsperioden blir vellykket for både arbeidssøker og arbeidsgiver. Vi kartlegger deltakernes kompetanse, interesser og erfaring, og finner ut hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte deltaker passer til. I forkant av arbeidstreningsperioden jobber vi med motivasjonen hos deltakerne. Vi gir også opplæring i hvilke krav som stilles, hvilke sosiale regler man må kunne og hvilke regler man må følge. Det holdes tett og hyppig dialog med både arbeidsgiver og deltaker, og vi er stort sett alltid tilgjengelig.

Veien videre

Arbeidstrening er for mange et viktig første skritt ut i arbeidsmarkedet. Svært mange går direkte ut i jobb etter endt arbeidstrening, enten i praksisbedriften eller et annet sted.