arbeidssøker

arbeidssøker

Gjennom undervisning, rådgivning, karriere- og yrkesveiledning, hjelper vi deg tilbake til en jobb du er kvalifisert og motivert for.

Slik jobber vi sammen

Sammen med deg kartlegger vi kompetansen din og ser nye muligheter å bruke denne på. Vi tar utgangspunkt i deg som person med din unike historie. Deretter jobber vi videre med hvilke muligheter du har på dagens arbeidsmarked. Vi motiverer deg til å komme igang med spennende jobbsøkeraktiviteter og hjelper deg med å planlegge uken. 

Slik får du jobb

Vårt mål er å hjelpe deg som jobbsøker med nødvendige karriereverktøy og metoder, slik at du raskest mulig kommer ut i ny og riktig jobb. Vi bistår deg gjennom hele prosessen, gjennom vårt eget nettbaserte verktøy, karrierePRO, og andre relevante karriereverktøy. Arbeidstrening er også en del av mange av kursene. Svært mange går direkte ut i jobb etter endt arbeidstrening, enten i praksisbedriften eller et annet sted. 

Vi hjelper deg hele veien

I karrierePRO setter du effektivt opp en god CV og lager søknader som kan sendes til aktuelle arbeidsgivere. I karrierePRO publiseres det også jevnlig stillinger som ikke er lagt ut i andre søkemotorer. Dette gir deg en unik mulighet til å organisere jobbsøkerprosessen din. Vi er også der for å hjelpe deg når du skal innlede et nytt arbeidsforhold. 

Ditt lokale NAV-kontor Oversikt over våre kurs