Arbeidsrettet norskopplæring for minoritetsspråklige

Dette er kurset for deg som trenger å styrke dine norskkunnskaper for å komme ut i arbeid eller utdannelse.

Kurset finnes på følgende steder: Tynset, Hamar

Målet for kurset

  • Du lærer ord og uttrykk som er relevante for din bransje
  • Du trener arbeidsrettet norsk inne i klasserom og ute hos arbeidsgiver
  • Du lærer om norsk kultur- og arbeidsliv
  • Du lærer å søke jobber og trene på jobbintervju
  • Du får god oversikt over din kompetanse og hvilke muligheter det gir på det norske arbeidsmarkedet
  • Du får en personlig veileder som hjelper deg med yrkesvalg og utdanningsvalg
  • Du får arbeidstrening hos godkjent arbeidsgiver som hjelper deg med språktrening på arbeidsplassen

Norskopplæring

Norskopplæring følger “Opplæringsplan for nasjonal norskprøve” og du vil få deltakerbevis for gjennomført kurs. Ved kursets slutt gjennomfører du en kartleggingsprøve som gir et veiledende resultat opp mot nasjonal nivåinndeling (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Etter kurset er du klar for å ta nasjonal norskprøve som privatist. 

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!