Ditt lokale NAV-kontor

arbeidsgiver

Vi hjelper deg med å finne kandidater som passer arbeidsoppgavene du ønsker utført, og bidrar til trygg rekruttering for din bedrift. 

Vi finner gode kandidater til deg

Vi har til enhver tid et bredt utvalg arbeidssøkere med ulik kompetanse i vår database. For en god jobbmatch gjennomfører vi et grundig forarbeid, både ved hjelp av personlighetsprofil, samtale og våre unike verktøy innen karriereveiledning. Som arbeidsgiver kan du gjøre en trygg ansettelse, etter å ha blitt kjent med medarbeideren gjennom en periode med arbeidstrening.

Slik følger vi opp

Vi følger opp både deg som arbeidsgiver og deltakeren i arbeidstreningsperioden. Det er opp til arbeidstaker og deg hvor ofte dere ønsker møter og oppfølging på arbeidsplassen. Om du ønsker å tilby “jobbsmak”, med varighet en uke eller to, eller lengre praksis ifra 1-3 måneder med mulighet for forlengelse, er opp til deg som bedrift. Som arbeidsgiver kan du også åpne døren for lærlinger som har fullført VG1 og VG2, og ønsker å fullføre sitt fagbrev. 

Et aktivt samfunnsansvar

Gjennom inkluderende arbeidsliv tar du et aktivt samfunnsansvar. Ditt ønske om å støtte mennesker ut i arbeid, er den viktigste motivasjonsfaktoren for å tilby arbeidstrening til våre kandidater. 

Finn en kandidat til meg!